اخبار استخدامی

قابل توجه عزیزانی که فایل رزومه خود را ارسال کرده اند

حداکثر تا مورخه 10 آبان ماه نتایج بررسی ها اعلام خواهد شد.

تاخیر پیش آمده در بررسی رزومه ها بدلیل دریافت تقریبا 700 رزومه  از متقاضیان می باشد