اخبار استخدامی

ضمن عرض ادب و احترام خدمت متقاضیان گرامی

آزمون استخدامی شرکت های مهاجر هفت آسمان ارومیه و آسمان شهر من در مورخه 93/8/23 برگزار شد

جدول زیر به ترتیب شماره کارت (ترتیب اسامی هیچ ارتباطی به نمرات کسب شده ندارد) مربوط به نمراتی است که داوطلبان در این آزمون کسب کرده اند.

افرادی که به نمرات خود اعتراض دارند می توانند از طریق آدرس ایمیل t_karbpour@yahoo.com اعتراض خود را اعلام نمایند.

افراد منتخب

تور و بلیط داخلی

رزومه های ردیف 38-145-241

مدارک ترانزیت

رزومه ردیف 231

تور خارجی

رزومه های ردیف

8 و 216

 

افراد منتخب حسابداری متعاقبا اعلام خواهند شد

حسابدار- دو شیفت بیمه +قانون کار

کانترفروش بلیط داخلی تک شیفت بیمه + پانصدهزارتومان

کانتر تور داخلی تک شیفت بیمه + پانصدهزارتومان

کانتر تور خارجی دو شیفت بیمه+ قانون کار + پورسانت

مسئول صدور مدارک ترانزیت تک شیفت بیمه+قانون کار