اخبار استخدامی

ضمن عرض ادب و احترام خدمت متقاضیان گرامی

آزمون استخدامی شرکت های مهاجر هفت آسمان ارومیه و آسمان شهر من در مورخه 93/8/23 برگزار شد

جدول زیر به ترتیب شماره کارت (ترتیب اسامی هیچ ارتباطی به نمرات کسب شده ندارد) مربوط به نمراتی است که داوطلبان در این آزمون کسب کرده اند.

افرادی که با توجه به ضرایب ردیف شغلی مربوطه در آزمون پذیرفته شده اند حد اکثر تا93/9/7 برای عقد قرارداد دعوت خواهند شد.

حسابدار- دو شیفت بیمه +قانون کار

کانترفروش بلیط داخلی تک شیفت بیمه + پانصدهزارتومان

کانتر تور داخلی تک شیفت بیمه + پانصدهزارتومان

کانتر تور خارجی دو شیفت بیمه+ قانون کار + پورسانت

مسئول صدور مدارک ترانزیت تک شیفت بیمه+قانون کار